Các nghệ sĩ xiếc với chương trình “Biển đảo là quê hương”

Các nghệ sĩ xiếc với chương trình “Biển đảo là quê hương”

Các nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam vừa hoàn thành và ra mắt chương trình biểu diễn thường niên “Đi cùng năm tháng” số thứ ba mang tên gọi “Biển đảo là quê hương”.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội