Cấp bách tăng cường quản lý các khu bảo tồn biển Việt Nam

Cấp bách tăng cường quản lý các khu bảo tồn biển Việt Nam

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý khu bảo tồn biển, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ban hành Chỉ thị số 29 yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện một số giải pháp cấp bách, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển.