Quảng Ninh: Làm sạch bãi biển du lịch ở các xã đảo

Quảng Ninh: Làm sạch bãi biển du lịch ở các xã đảo

Có một thời nhiều bãi biển ở huyện Vân Đồn và huyện Cô Tô đã được người dân “năng động” dựng hàng quán kinh doanh, rồi các chất thải từ các nhà hàng được thải ra bãi biển. Từ sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương mà nay các bãi biển đã dần trở lại như xưa.