Bắt buộc xây dựng lại ngành du lịch thân thiện với khí hậu

Bắt buộc xây dựng lại ngành du lịch thân thiện với khí hậu

Là một phần của phản ứng rộng lớn hơn của Liên Hợp Quốc (LHQ) đối với Covid-19, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres mới đây đã công bố bản tóm tắt chuyên đề về tác động của đại dịch đối với du lịch.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội