Độc đáo Tết Doi ở xứ Mường - Phú Thọ

Độc đáo Tết Doi ở xứ Mường - Phú Thọ

Tổ chức Tết Doi, lễ hội xuống đồng gắn với tục rước gọi “vía lúa” là hoạt động văn hoá đầu xuân của đồng bào dân tộc Mường vùng Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, thể hiện ước mong của người dân các bản Mường về một mùa màng bội thu, mưa thuận gió hoà, nhà nhà ấm no, hạnh phúc.