Biến đổi khí hậu đang khiến đại dương mất oxy

Cập nhật: 24/03/2020