Quảng Bình: Phát động phong trào “Ngày toàn dân thu gom rác thải”

Quảng Bình: Phát động phong trào “Ngày toàn dân thu gom rác thải”

Ngày 11/8, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình phối hợp với Tỉnh đoàn, UBND thành phố Đồng Hới và các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương đã tổ chức Lễ phát động phong trào “Ngày toàn dân thu gom rác thải”.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội