Phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020

Phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã có công văn số 2911/BNN-TCTL gửi các Bộ, Ngành, Đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020.