Làng bích họa Pò Hèn rực rỡ giữa núi rừng Đông Bắc

Cập nhật: 28/09/2017
Nguồn: VOV
Làng Pò Hèn rực rỡ giữa núi rừng Đông Bắc bởi các bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc trên những ngôi nhà của đồng bào dân tộc Dao.
  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội