Ninh Bình: Những điểm đến níu chân du khách (Ảnh: Hồng Thủy)

Cập nhật: 21/05/2019