Quảng Trị: Chi gần 1 tỷ đồng nhằm bảo tồn hành lang đa dạng sinh học giai đoạn 2018 - 2025

Cập nhật: 02/01/2018
UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 3593/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

Mục tiêu cụ thể của quy hoạch nhằm xác định và khoanh vùng bảo vệ  các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng; Nâng cao chất lượng và tăng diện tích các hệ sinh thái tự nhiên được bảo vệ trên địa bàn tỉnh; Nâng độ che phủ rừng đạt 52%; Bảo tồn và có kế hoạch bảo vệ hiệu quả các diện tích rừng nguyên sinh còn lại trong các hệ sinh thái rừng quan trọng; Phục hồi và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn cửa sông Bến Hải, Thạch Hãn; Bảo vệ và phát triển bền vững khu bảo tồn các rạn san hô, thảm cỏ biển, đặc biệt đối với hệ sinh thái san hô ở khu vực đảo Cồn Cỏ.

Cùng với đó, hoàn thiện quy hoạch hệ thống các khu bảo tồn, đề xuất điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 – 2020, đảm bảo quỹ đất của 3 khu bảo tồn (khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ) và quy hoạch, điều chỉnh phù hợp khu bảo tồn đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Đồng thời, phát triển và nâng cấp hệ thống các khu bảo tồn và xây dựng kế hoạch phát triển với các phân hạng: Khu dự trữ thiên nhiên và khu bảo vệ cảnh quan; Thành lập và đưa vào hoạt động 1 hành lang bảo tồn ĐDSH ở 2 huyện Đakrông, Hướng Hóa với tổng diện tích khoảng 15.451 ha kết nối các sinh cảnh và tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của các khu bảo tồn và loài sinh vật.

Yêu cầu của quy hoạch gồm: Bảo vệ ĐDSH của tỉnh Quảng Trị trong khuôn khổ phát triển bền vững; Phân tích số liệu, nhập hồ sơ hiện trạng về bảo tồn ĐDSH; Bảo tồn hệ sinh thái đặc thù, hệ sinh thái nhạy cảm, bảo tồn các thành phần khác của ĐDSH đang có nguy cơ bị đe dọa do các nhân tố tự nhiên và xã hội, các hoạt động khai thác quá mức; Đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách, các phương án quy hoạch cụ thể nhằm khai thác và sử dụng hợp lý các thành phần của ĐDSH phục vụ phát triển KT-XH của địa phương; Đào tạo, nâng cao năng lực, quản lý và tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia vào quá trình lập quy hoạch.

Việc quy hoạch sẽ xác định các luận chứng, lựa chọn phương án bảo tồn ĐDSH giai đoạn 2018- 2025 và định hướng đến năm 2035 trên phạm vi lãnh thổ tỉnh Quảng Trị. Thời kỳ lập quy hoạch từ 2018 - 2025, tầm nhìn đến 2035 với dự toán kinh phí thực hiện hơn 960 triệu đồng.

Đỗ Hương

Nguồn: Tạp chí môi trường