Cùng chung tay giữ màu xanh của biển - Keep Oceans Blue

Cập nhật: 09/05/2018
(TITC) – Đây là chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày đại dương thế giới năm 2018, do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức trên phạm vi cả nước từ ngày 1-8/6/2018, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Chủ đề Ngày Đại dương thế giới 2018 (8/6) là một lời kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh, ngoài ra chủ đề còn hướng tới việc khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa và ngăn chặn rác thải nhựa trên biển vì một đại dương khỏe mạnh hơn, cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Theo kế hoạch, từ tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2018, trên phạm vi cả nước đồng loạt tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo và Ngày Đại dương thế giới năm 2018. Các hoạt động được tổ chức cụ thể như: hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo và Ngày Đại dương thế giới năm 2018; treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu Tuần lễ Biển và Hải đảo và Ngày Đại dương thế giới năm 2018 với chủ đề “Chung tay giữ màu xanh của biển” tại nơi công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc…; tăng cường kiểm soát thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải ven biển và trên hải đảo, khuyến khích xây dựng các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích cộng đồng; tổ chức các chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường biển, không thải rác thải nhựa ra môi trường, khuyến khích hoạt động tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa; tổ chức hội nghị, hội thảo tọa đàm về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên môi trường và bảo vệ môi trường biển…

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong hai ngày 1-2/6/2018 tại tỉnh Quảng Ninh, trong khuôn khổ Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018 sẽ tổ chức Cầu truyền hình Lễ phát động tại 4 điểm cầu: Đài truyền hình Việt Nam, Quảng Ninh, Quảng Trị và Bạc Liêu, lồng ghép với chương trình “Hãy làm sạch biển” năm 2018 và Truyền hình trực tiếp Gala phát động chương trình làm sạch biển khu vực các tỉnh phía bắc kết hợp toạ đàm “Thanh niên với phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo Việt Nam”.

Hồng Thủy