Bàn về sản phẩm du lịch sinh thái nông nghiệp tại thành phố Đà Nẵng

Cập nhật: 31/07/2018
Là chủ đề của Hội thảo được tổ chức mới đây tại thành phố Đà Nẵng, đã mở ra cơ hội cho các hộ nông dân, tổ chức doanh nghiệp… cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai du lịch nông nghiệp nói chung và sản phẩm du lịch sinh thái nông nghiệp nói riêng…

Nông nghiệp đã trở thành một trong những tiềm năng lớn để phát triển du lịch. (Ảnh: kinhtedothi.vn)

Tại Hội thảo, các chuyên gia nông nghiệp và các hộ nông dân, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã cùng trao đổi những vấn đề phát triển nông nghiệp hữu cơ phục vụ khai thác du lịch khu vực miền Trung, Tây Nguyên và thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, giới thiệu những mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp tại Hợp tác xã dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan, mô hình sản phẩm du lịch sinh thái kết hợp bảo tồn văn hóa Cơ Tu...

Theo các chuyên gia, đối với các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, để phát triển mạnh nông nghiệp hữu cơ phục vụ du lịch, sản phẩm du lịch sinh thái nông nghiệp… thì ngành nông nghiệp và du lịch cần tăng cường phối hợp, liên kết chuỗi các sản phẩm du lịch sinh thái, nông nghiệp.

Du lịch nông nghiệp là một loại hình du lịch tạo ra sản phẩm phục vụ du khách chủ yếu dựa trên nền tảng của hoạt động sản xuất nông nghiệp. Tại một số nước phát triển, du lịch nông nghiệp được hiểu như một loại hình du lịch độc lập do ở đó các hoạt động canh tác ở quy mô lớn với các trang trại tư nhân, khách du lịch có thể trải nghiệm nhiều hoạt động khác nhau với một chu trình khép kín.

Thời gian qua, nông nghiệp nước ta đã có những bước tiến đáng kể trong những năm gần đây, từ chỗ đơn thuần chỉ sản xuất để cung cấp nhu cầu lương thực, giờ đây nông nghiệp đã trở thành một trong những tiềm năng lớn để phát triển du lịch.

Tuy nhiên, du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp, nông thôn vẫn còn nhiều hạn chế như: dịch vụ nghèo nàn, chất lượng dịch vụ còn thấp, mới đáp ứng được nhu cầu của du khách ở mức đơn giản. Hầu hết các hoạt động du lịch nông nghiệp vẫn mang tính tự phát, nhỏ lẻ, manh mún, trùng lặp. Sản phẩm chưa thực sự hấp dẫn du khách và chưa được chú trọng về thương hiệu. Các sản phẩm du lịch chất lượng cao tại nhiều địa phương để phục vụ du khách chưa nhiều. Một số sản phẩm mới chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ ngơi, ăn uống, trải nghiệm của du khách ở mức đơn giản. Chi tiêu của khách đối với sản phẩm du lịch nông nghiệp chủ yếu mua vé tham quan, ăn uống, phòng ở... chưa chi nhiều cho các dịch vụ ngoài tour khác do chưa có nhiều dịch vụ bổ trợ khác hoặc có nhưng không hấp dẫn được du khách...

Hội thảo lần này nhằm đánh giá một cách toàn diện về sản phẩm du lịch sinh thái nông nghiệp trong cả nước nói chung và trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng nói riêng, làm cơ sở đề xuất với Chính phủ, các địa phương về việc đẩy mạnh triển khai giải pháp này. Đây cũng là cơ hội cho các đại biểu trực tiếp giao lưu trao đổi, cùng nhau chia sẻ các kinh nghiệm trong triển khai du lịch nông nghiệp nói chung và sản phẩm du lịch sinh thái nông nghiệp nói riêng; phân tích các thuận lợi, tồn tại của du lịch nông nghiệp ở Đà Nẵng và một số địa phương trong cả nước; đưa ra các đề xuất, giải pháp cả về cơ chế, chính sách để phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp.

Lan Phạm (t/h)

Nguồn: bvhttdl.gov.vn