Đón bằng công nhận Di sản tư liệu thế giới cho “Hoàng hoa sứ trình đồ”

Đón bằng công nhận Di sản tư liệu thế giới cho “Hoàng hoa sứ trình đồ”

Ngày 16/10, tại Nhà Văn hóa Xuân Diệu (huyện Can Lộc), Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ đón bằng công nhận “Hoàng hoa sứ trình đồ” là Di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương của UNESCO.