UNESCO hỗ trợ Việt Nam xây dựng Quy hoạch không gian biển

UNESCO hỗ trợ Việt Nam xây dựng Quy hoạch không gian biển

Sáng ngày 22/02, tại Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam – Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo với UNESCO-IOC về việc xây dựng chương trình hỗ trợ lập Quy hoạch không gian biển Việt Nam và quản trị đại dương.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội