Huế: Eptisa hỗ trợ kỹ thuật "Phát triển đô thị thích ứng và bền vững"

Cập nhật: 06/10/2017
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp và làm việc với đoàn công tác tư vấn Eptisa của Ngân hàng phát triển châu Á về Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Phát triển đô thị thích ứng và bền vững”. Dự án do Ngân hàng phát triển châu Á tài trợ nhằm giúp Bộ Xây dựng hoàn thiện Chiến lược phát triển đô thị quốc gia.

Một góc TP. Huế

Mục tiêu của Dự án được nêu trong định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn 2050, bao gồm chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn 2009 - 2020 và chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 đến 2020. Nhằm thông qua các kế hoạch hành động gắn liền với chương trình phát triển đô thị tại các địa phương; đồng thời hướng dẫn cải thiện quy hoạch đô thị quốc gia, lồng ghép các nội dung về ứng phó biến đổi khí hậu vào quy hoạch phát triển đô thị. Qua đó, triển khai nghiên cứu áp dụng thí điểm một số chương trình phát triển đô thị và kế hoạch hành động thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số đô thị tại các địa phương được lựa chọn.

Đoàn công tác tư vấn Eptisa muốn lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện để đoàn nghiên cứu, khảo sát thực địa, làm việc với các Sở, ban ngành, UBND thành phố để nắm bắt thông tin phục vụ cho dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, tỉnh Thừa Thiên Huế nằm trong tổng thể chung của các đô thị quốc gia và đang trong quá trình phát triển đô thị. Tỉnh mong muốn đoàn công tác tư vấn Eptisa có những nghiên cứu giúp tỉnh giải quyết các vấn đề giao thông, cảnh báo với biến đổi khí hậu, định hướng phát triển đô thị theo hướng bảo tồn và phát huy những giá trị di sản.

Quốc Toàn

Nguồn: Báo TNMT