Ninh Bình: Tháng Ba, mùa hoa "thắp lửa"

Ninh Bình: Tháng Ba, mùa hoa "thắp lửa"    

Tháng Ba sau những ngày mưa bụi ẩm, khi vạt nắng mới bừng lên sóng sánh rót xuống vạn vật, ấy cũng là lúc ở mỗi làng quê, những bông hoa gạo bắt đầu nở đỏ.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội