Làng tranh tường phát sáng trong đêm đầu tiên ở Việt Nam

Cập nhật: 01/08/2017
Nguồn: Vnexpress