Quyến rũ miền địa đầu cực Bắc Tổ quốc (Ảnh: Thu Thủy)

Cập nhật: 06/10/2017