Lễ khởi động chiến dịch giờ trái đất năm 2018 (Ảnh: Thế Phi)

Cập nhật: 20/03/2018