Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2018 (ảnh: Thế Phi)

Cập nhật: 16/10/2018