Môi trường du lịch bị tàn phá

Cập nhật: 24/08/2008

Một hộ dân đổ đất, lấp ao trong chùa Thanh Nhàn (Hà Nội)

 

Các hộ dân phơi quần áo ngay trước nhà thờ Mẫu chùa Thanh Nhàn (Hà Nội)

Tấm biển "lẩu" chiếm 1 phần cửa chùa Vĩnh Trù (Hà Nội)

Một gian nhà của chùa Vĩnh Trù bị biến thành quán thịt chó gia truyền (Hà Nội)

 

Tấm biển di tích của chùa Vĩnh Trù thành nơi xếp bát đĩa (Hà Nội)

 

Sân chùa Vĩnh Trù bị chiếm làm nơi  để xe của khách ăn lẩu (Hà Nội)

Cổng Tam quan - phần còn lại của Văn chỉ Vĩnh Xương (Khánh Hòa)

 

Am thờ của Văn chỉ Vĩnh Xương

đã bị đập bỏ (Khánh Hòa)

Vách động ở Ngũ Hành Sơn (tỉnh Quảng Nam) ken đặc chữ.

 

Linh thú chùa Phật Tích (niên đại thế kỷ XII, Bắc Ninh) đã bị mất nửa đầu.

Tượng Phật Bà nghìn tay nghìn mắt chùa Bút Tháp (niên đại tk XVII, Bắc Ninh), với ngón tay bị bẻ.

Tượng cừu chùa Dâu (niên đại thế kỷ VI, chùa Dâu -  đền Sĩ Nhiếp, Bắc Ninh), lưng tượng cừu đã bị mòn vẹt vì đập lúa.

 

 

XEM THÊM