"Ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội thu lợi bất chính"

Cập nhật: 16/01/2019
Đây là một trong những nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 253/UBND-TH của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán bảo đảm vui tươi, lành mạnh, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và phong tục, tập quán của từng địa phương. Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ đón xuân vào đêm giao thừa; tổ chức các đoàn văn nghệ phục vụ cho bộ đội biên phòng và nhân dân các xã biên giới.

Ngoài ra, hướng dẫn các địa phương và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho khách du lịch; đảm bảo các hoạt động văn hóa được diễn ra lành mạnh, bổ ích, an toàn; đặc biệt ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội thu lợi bất chính.

Bên cạnh đó, phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động vui chơi trá hình mang tính cờ bạc, các hoạt động mê tín dị đoan trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Tăng cường quản lý và kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và phương tiện phục vụ khách du lịch.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã có Văn bản Chỉ đạo thực hiện văn bản số 5709-CV/BTGTW ngày 25/12/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Theo đó, về hoạt động văn hóa, văn nghệ: Chủ động tổ chức các chương trình văn hoá, văn nghệ, tạo nhiều sân chơi bổ ích tại các khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng phục vụ nhân dân với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Lựa chọn những tác phẩm đặc sắc, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc; Động viên đội ngũ văn nghệ sĩ hưởng ứng sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", xây dựng Đảng gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ...

Về công tác quản lý và tổ chức lễ hội: Tổ chức lễ hội truyền thống theo đúng bản chất, ý nghĩa lịch sử văn hóa, phù hợp với thuần phong mỹ tục; loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển. Phát huy tính tích cực, sáng tạo của nhân dân trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Định hướng tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa giáo dục của lễ hội, di tích; vận động thuyết phục người dân, du khách thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ hoạt động cấp phép, tổ chức lễ hội trên địa bàn. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng mọi điều kiện để lễ hội diễn ra đảm bảo an toàn, không để xảy ra sai sót; bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, tổ chức lễ hội tràn lan...

Minh Huyền

Nguồn: Tổ Quốc