Tổ chức Tuần lễ Đồng Nai xanh năm 2019

Cập nhật: 21/05/2019
Nhằm đẩy mạnh phong trào hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 5458 tổ chức Tuần lễ Đồng Nai xanh năm 2019 để triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Lễ khai mạc Tuần lễ Đồng Nai xanh 2018, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2018

Theo đó, sự kiện Tuần lễ Đồng Nai xanh được tỉnh Đồng Nai tổ chức sôi nổi với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào bảo vệ môi trường tại các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã và thành phố… trên địa bàn tỉnh; góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường để phát triển bền vững.

Sự kiện Tuần lễ Đồng Nai Xanh năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được đánh dấu bằng việc phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019. Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Biên Hòa tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ Đồng Nai xanh và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 tại TP. Biên Hòa. Thời gian dự kiến tổ chức vào ngày 04/6/2019.

Tại Lễ khai mạc Tuần lễ Đồng Nai xanh năm 2019, tỉnh Đồng Nai phát động kêu gọi thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019 trên địa bàn tỉnh của Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai. Các hoạt động hưởng ứng điển hình tại Lễ khai mạc, bao gồm: tổ chức đạp xe tuyên truyền bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, triển lãm tranh - ảnh chủ đề về bảo vệ môi trường,...

Một gian hàng tại Ngày hội Tái chế chất thải tỉnh Đồng Nai năm 2018

Tiếp theo Lễ khai mạc là chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Đồng Nai xanh 2019 và Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019 với chủ đề “Ô nhiễm không khí” diễn ra từ ngày 04/6/2019 đến hết ngày 09/6/2019; các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, các trường học trên địa bàn toàn tỉnh tùy theo điều kiện về nguồn lực sẽ đồng loạt tổ chức các hoạt động, như sau:

Tổ chức treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề môi trường nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường; diễu hành, cổ động về bảo vệ môi trường; tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Giới thiệu các mô hình tiên tiến về bảo vệ môi trường; khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động sản xuất sạch, sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường; tạo dư luận và áp lực xã hội lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm phát luật về bảo vệ môi trường; phát hiện, biểu dương và khen thưởng để kịp thời động viên những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Tuyên truyền về Ngày hội Tái chế chất thải tỉnh Đồng Nai năm 2019

Tổ chức Ngày hội Tái chế, Ngày hội Sống xanh, các cuộc thi về môi trường; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; tổ chức các hoạt động hướng tới cộng đồng vì bảo vệ môi trường, tập trung giải quyết các vấn đề ô nhiễm tại địa phương.

Tuần lễ Đồng Nai xanh năm 2019, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 sẽ kết thúc bằng Ngày hội Tái chế chất thải gắn với Lễ bế mạc. Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Ngày hội Tái chế chất thải. Dự kiến, Ngày hội sẽ được tổ chức vào ngày 09/6/2019 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Đồng Nai.

Tại Ngày hội sẽ triển khai hoạt động thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình và chất thải có thể tái chế; trưng bày các sản phẩm tái chế; tranh ảnh, poster về môi trường; trưng bày công nghệ và sản phẩm thân thiện với môi trường của doanh nghiệp; các hoạt động vui chơi lồng ghép các nội dung, kiến thức về bảo vệ môi trường. Hoạt động này khép lại sự kiện Tuần lễ Đồng Nai Xanh năm 2019.

Tường Tú

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn