VUSTA tổ chức nhiều hoạt động nhân "Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam"

Cập nhật: 18/05/2022
Nhằm hưởng ứng "Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam", Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) sẽ tổ chức nhiều hoạt động như tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa các hoạt động khoa học, công nghệ.

Hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) sẽ tổ chức nhiều hoạt động như tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam; các hoạt động khoa học, công nghệ trong giai đoạn 2021 - 2022. Tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt Nam, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phục vụ sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ nước nhà.

Bên cạnh đó, VUSTA cũng sẽ giới thiệu các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các mục tiêu định hướng lớn của các chiến lược và chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ đến năm 2030. Thông tin về các thành tựu khoa học và công nghệ nổi bật phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp thiết thực của khoa học và công nghệ trong việc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách như phòng, chống dịch Covid-19…

Sản phẩm máy lọc không khí kết hợp trồng cây xanh của Công ty TNHH Tree Otek. (Ảnh Thuỷ Nguyên) 

Nhằm ghi nhận những đóng góp của đội ngũ tri thức KH&CN, tới đây ngày 21/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam sẽ tổ chức lễ vinh danh danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022". Rất vinh dự trong đó có sự góp mặt của GS.TS Hoàng Xuân Cơ, Uỷ viên thường vụ, trưởng Ban Khoa học, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam.

Được biết, 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, Luật Khoa học và Công nghệ được thông qua, thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Trước đó, tại Đại hội Đại biểu Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất (tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng.

Tại sự kiện này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu, tổng kết những luận điểm quan trọng nhất về phát triển khoa học công nghệ. Người khẳng định: "Chúng ta đều biết rằng trình độ khoa học và công nghệ của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp... Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó... Khoa học phải tự sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi... Các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết khoa học và kỹ thuật của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ...".

Hà Lan

Nguồn: Báo Kinh tế môi trường - kinhtemoitruong.vn - Đăng ngày 17/05/2022