Ninh Bình: Những điểm đến níu chân du khách (Ảnh: Hồng Thủy)

Cập nhật: 22/11/2019