Sầm Sơn sôi động mùa du lịch biển 2019 (Ảnh: Thế Phi)

Cập nhật: 10/06/2019