Một số điểm du lịch hấp dẫn tại Cần Thơ (ảnh: Hồng Thanh)

Cập nhật: 06/04/2020