Hoạt động bảo vệ môi trường do Tổng cục Du lịch chủ trì

Cập nhật: 05/12/2008

Bí thư Đảng ủy Đặng Vinh Nhậm phát động bảo vệ môi trường ở Cát Bà (Hải Phòng) (12/2006)

 

Đoàn thanh niên TCDL tham gia bảo vệ

môi trường ở Cát Bà (Hải Phòng)

 

Người dân địa phương cùng tham gia bảo vệ môi trường Cát Bà (Hải Phòng)

 

Học sinh tham gia bảo vệ môi trường

tại Cát Bà (Hải Phòng)

 

Đoàn thanh niên TCDL tham gia bảo vệ

môi trường ở Cát Bà (Hải Phòng)

 

Các lãnh đạo và học sinh tham gia bảo vệ

môi trường Cát Bà (Hải Phòng)

 

Lễ phát động bảo vệ môi trường

ở Sầm Sơn (Thanh Hóa)

 

Các vị lãnh đạo tham ra lễ phát động bảo vệ môi trường ở Sầm Sơn (Thanh Hóa)

 

Phát động bảo vệ môi trường ở

Sầm Sơn (Thanh Hóa)

 

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Tuấn Cảnh

phát động bảo vệ môi trường

ở Chùa Hương (2006)

 

Buổi họp phát động bảo vệ môi trường

ở Chùa Hương - Hà Nội

 

Buổi họp phát động bảo vệ môi trường

ở Chùa Hương - Hà Nội

 

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Tuấn Cảnh trồng cây phát động bảo vệ môi trường

ở Chùa Hương (2006)

 

Học sinh cùng tham gia bảo vệ môi trường

 ở Chùa Hương - Hà Nội

 

Học sinh cùng tham gia bảo vệ môi trường

 ở Chùa Hương - Hà Nội

 

Tập huấn kiến thức về bảo vệ

môi trường ở Đà Lạt

 

Tập huấn kiến thức về bảo vệ

môi trường ở Đà Lạt

 

Tập huấn kiến thức về bảo vệ

môi trường ở Đà Lạt

Tập huấn kiến thức về bảo vệ

môi trường ở Đà Lạt

 

Phát động bảo vệ môi trường ở

khu du lịch Đồi Dương (Bình Thuận)

 

Phát động bảo vệ môi trường ở

khu du lịch Đồi Dương (Bình Thuận)

 

Phát động bảo vệ môi trường ở

khu du lịch Đồi Dương (Bình Thuận)

 

Phát động bảo vệ môi trường ở

khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh)

 

Phát động bảo vệ môi trường ở

khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh)

 

Học sinh cùng tham gia bảo vệ môi trường ở khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh)

 

Học sinh cùng tham gia bảo vệ môi trường ở khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh)

Các vị lãnh đạo tham ra lễ phát động bảo vệ môi trường ở khu du lịch

Thiên Cầm (Hà Tĩnh)

 

Các vị lãnh đạo tham ra lễ phát động bảo vệ môi trường ở khu du lịch

Thiên Cầm (Hà Tĩnh)

 

Phát động bảo vệ môi trường

tỉnh Vĩnh Phúc

 

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Cường

phát động bảo vệ môi trường

tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các vị lãnh đạo tham ra lễ phát động bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

 

Buổi họp phát động bảo vệ

môi trường tỉnh Lạng Sơn

 

Phát động bảo vệ môi trường

ở TP.Cần Thơ

 

Phát động bảo vệ môi trường

ở TP. Cần Thơ

Phát động bảo vệ môi trường

ở TP. Cần Thơ

 

Phát động bảo vệ môi trường

ở TP. Cần Thơ

 

Người dân địa phương cùng tham gia bảo vệ môi trường TP. Cần Thơ

 

Người dân địa phương cùng tham gia bảo vệ môi trường TP. Cần Thơ

Phát động bảo vệ môi trường

ở Ga Hà Nội

 

Phát động bảo vệ môi trường

ở Ga Hà Nội

 

Phát động bảo vệ môi trường

ở Ga Hà Nội

 

Học sinh cùng tham gia bảo vệ

môi trường ở Ga Hà Nội

 

Phát động bảo vệ môi trường

ở Ga Hà Nội

 

Học sinh cùng tham gia bảo vệ

môi trường ở Ga Hà Nội