Môi trường du lịch bị ô nhiêm khu di tích thắng cảnh

Cập nhật: 25/08/2008

Bến ô tô ở Yên Tử (Quảng Ninh)

 

Bến ô tô ở Yên Tử (Quảng Ninh)

 

Chùa Hoa Yên – Yên Tử (Quang Ninh)

 

Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội)

Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội)

Hồ La Két (Nam Định)

 

Chùa Hương (Hà Tây)

 

Chùa Hương (Hà Tây)

 

Đền Hùng (Phú Thọ)

 

Đền Hùng (Phú Thọ)

 

Đền Hùng (Phú Thọ)

 

Gần hòn Trống Mái (Thanh Hóa)

Gần hòn Trống Mái (Thanh Hóa)

Gần hòn Trống Mái (Thanh Hóa)

 

Gần hòn Trống Mái (Thanh Hóa)

 

Gần hòn Trống Mái (Thanh Hóa)

 

 

 


 

 Bến Thiên Trù -Chùa Hương (Hà Nội)

Chùa Thiên Trù - Chùa Hương ((Hà Nội)