TT Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
41 34/CT-TTg 11/12/2014 Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới
42 92/NQ-CP 08/12/2014 Nghị quyết số 92/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới
43 2050/QĐ-TTg 12/11/2014 Quyết định số 2050/QĐ-TTg ngày 12/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
44 1646/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 1646/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang ban hành ngày 20/8/2014 về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
45 26/2014/TT-BTNMT 28/05/2014 Thông tư 26/2014/TT-BTNMT ban hành ngày 28/5/2014: Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường
46 1418/QĐ-UBND 04/07/2014 Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 4/7/2014 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
47 403/QĐ-TTg 20/03/2014 Quyết định 403/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 20/3/2014 về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020
48 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT 30/12/2013 Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích
49 158/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
50 179/2013-NĐ-CP 14/11/2013 Nghị định 179/2013-NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội