Quảng Trị: Đề xuất các mô hình về phòng chống rác thải nhựa, phân loại rác khu vực nông thôn, biển đảo

Cập nhật: 06/05/2019
Theo thông tin từ Sở TN&MT Quảng Trị, cho biết: Sở này vừa có đề xuất với UBND tỉnh Quảng Trị về việc đề xuất thực hiện mô hình phục vụ công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường tại huyện đảo Cồn Cỏ và huyện Hải Lăng.

Sở TN&MT Quảng Trị tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa tại đảo Cồn Cỏ

Hai mô hình được Sở đề xuất: Mô hình “Chống rác thải nhựa” tại đảo Cồn Cỏ và mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng”.

Cụ thể, mô hình “Chống rác thải nhựa” tại đảo Cồn Cỏ nhằm mục đích tuyên truyền, vận động người dân, khách du lịch và chính quyền địa phương tăng cường chống rác thải nhựa (thí điểm tại đảo Cồn Cỏ, sau đó nhân rộng tại các khu vực bãi tắm, ven biển).

Nội dung thực hiện gồm: Ký kết mô hình chống rác thải nhựa trên đảo Cồn Cỏ giữa Sở TN&MT tỉnhQuảng Trị, huyện đảo Cồn Cỏ và các đơn vị lữ hành du lịch hoạt động tại đảo trong dịp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2019. Hỗ trợ một số thiết bị, dụng cụ nhằm tăng cường hoạt động thu gom rác thải trên đảo; Phối hợp với BQL Khu Bảo tồn Cồn Cỏ tổ chức thêm các hoạt động như: Tập huấn phân loại rác, xây dựng Pano tuyên truyền bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa…

Đoàn viên thanh niên Quảng Trị ra quân vệ sinh môi trường biển đảo

Mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” với mục đích tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn ở xã Hải Vĩnh sau đó nhân rộng sang các địa phương khác.

Nội dung thực hiện gồm ký kết triển khai mô hình tăng cường khả năng phân loại rác tại nguồn; Hỗ trợ một số thiết bị, dụng cụ nhằm tăng cường hoạt động phân loại, thu gom rác; Tập huấn phân loại rác cho 3 thôn đông dân cư, xây dựng các pano, áp phích tuyên truyền về phân loại rác…

Tiến Nhất

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn