Bình Thuận triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa”

Cập nhật: 30/08/2019
Vừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản gửi các sở, ngành về việc triển khai phong trào "Chống rác thải nhựa" trong các cơ quan, đơn vị.

Trước tình trạng rác thải nhựa, nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần đang gây áp lực lên môi trường ngày càng lớn, việc giảm thiểu chất thải từ nhựa, nilon trở thành yêu cầu cấp bách, trước hết bắt đầu từ việc giảm thiểu tiêu thụ sản phẩm nhựa và nilon khó phân hủy, đặc biệt là sản phẩm nhựa dùng một lần.

Để phong trào "Chống rác thải nhựa", "Nói không với túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần" phát huy hiệu quả, đồng thời nâng cao trách nhiệm, tính gương mẫu, đi đầu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện phong trào trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đoàn thể trong tỉnh tập trung triển khai hạn chế, tiến tới không sử dụng nước uống đóng chai nhựa sử dụng một lần và ống hút nhựa trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện của cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị sử dụng vật dụng thay thế khác như cốc sứ, thủy tinh, bình đựng nước dùng nhiều lần, vật liệu dễ phân hủy, bình nước lớn…

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành phát động phong trào không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần khó phân hủy như ống hút, chai nước, hộp nhựa đựng thức ăn, chén, đĩa nhựa… trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, các sở, ngành hạn chế việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong việc mua sắm văn phòng phẩm tại cơ quan, đơn vị...

Đồng thời, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước phải đi đầu trong việc thay đổi nhận thức, thói quen và hạn chế dùng sản phẩm nhựa dùng một lần tại công sở và sinh hoạt hàng ngày, tích cực vận động gia đình, người thân cùng thực hiện để giảm thiểu thải chất thải nhựa ra môi trường.

Cùng với việc khai thác tiềm năng biển, phát triển du lịch Bình Thuận phải gắn với công tác bảo vệ môi trường. Do đó, nhiều khu du lịch đã dần thay thế các vật liệu nhựa bằng vật liệu thân thiện môi trường như dùng ống hút bằng inox, nước uống đựng bằng chai thủy tinh tại phòng nghỉ, khuyến khích khách sử dụng nhiều lần chai thủy tinh bằng cách lấy nước từ lễ tân...

 
Nguồn: Tạp chí Du lịch