Phát hiện quần thể vượn Siki lớn nhất tại Việt Nam

Cập nhật: 23/03/2009
Qua phân tích âm thanh và quan sát thực địa, FFI phát hiện có 115 cá thể vượn Siki, loài động vật quý hiếm trong sách đỏ thế giới và Việt Nam. Đó là kết quả nghiên cứu thực địa về quần thể vượn Siki ở Quảng Bình do ông Nguyễn Duy Lương, đại diện Tổ chức động, thực vật hoang dã thế giới FFI (Fauna and Flora International) công bố.

Tại khu vực trên, các chuyên gia linh trưởng FFI và cán bộ nghiên cứu khoa học Phong Nha - Kẻ Bàng đã phát hiện 41 đàn vượn Siki, trong đó có 37 đàn thuộc địa phận Phong Nha - Kẻ Bàng, 4 đàn khác ở bên kia ranh giới đường Hồ Chí Minh thuộc lâm phận của lâm trường Bố Trạch (Quảng Bình).

Qua phân tích âm thanh và quan sát thực địa, FFI cho biết có 115 cá thể vượn Siki, một loài động vật quý hiếm có trong sách đỏ thế giới và sách đỏ Việt Nam. Ngoài ra, đoàn khảo sát cũng phát hiện có 10 đàn voọc chà vá chân nâu với 137 cá thể.
Đây là quần thể vượn Siki và voọc chà vá chân nâu được đánh giá lớn nhất Việt
Nam.

Nguồn: Theo báo Đất Việt