Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường bảo vệ tài nguyên nước dưới đất khu vực ven biển

Cập nhật: 17/03/2022
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm bảo vệ tài nguyên nước dưới đất khu vực ven biển.

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá nhiễm mặn các tầng chứa nước do tác động của biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng tại các khu vực ven biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” của Sở TNMT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho thấy, trong thời gian qua, Bà Rịa - Vũng Tàu đã chịu nhiều tác động của biến đổi khí. Trong đó, sự gia tăng của thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác nhau như: bão, hạn hán, sạt lở bờ biển, xâm nhập mặn đã và diễn ra ngày càng nghiêm trọng.

Điều dễ nhận thấy là cứ sau mỗi mùa gió Đông Bắc đường bờ biển ở một số khu vực trong tỉnh lại tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng đe dọa đến các khu dân cư bờ biển, khu du lịch và bãi tắm làm ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cụ thể, tình trạng sạt lở bờ biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã diễn ra với tốc độ khá nhanh, chỉ tính trong vòng 15 năm qua, tốc độ sạt lở từ 2 mét/năm giờ đã lên đến 30 mét/năm, có những khu vực biển đã lấn vào đất liền hơn 80m...

Ảnh minh hoạ

Nhằm chủ động ứng phó và ngăn chặn tình trạng xâm nhập mặn, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất khu vực ven biển trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở TNMT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về hạn chế khai thác nước dưới đất khu vực nhiễm mặn tầng chứa nước ven biển; tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật để bảo vệ nguồn tài nguyên nước. Đồng thời, cung cấp Báo cáo kết quả dự án “Điều tra, đánh giá nhiễm mặn các tầng chứa nước do tác động của biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng tại các khu vực ven biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” (dự án) cho các Sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Du lịch, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Công Thương và các cơ quan có liên quan làm cơ sở thực hiện các nhiệm vụ.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giao các Sở, ngành có liên quan cập nhật kết quả dự án trên để triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan; phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hạn chế khai thác nước dưới đất khu vực ven biển để bảo vệ nguồn tài nguyên nước. UBND các địa phương được giao rà soát, thống kê tình hình khai thác nước dưới đất khu vực ven biển để thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định, tránh xâm nhập mặn các tầng chứa nước; tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân ven biển chủ động phòng tránh, ứng phó với biến đổi khí hậu và hạn chế khai thác nước dưới đất, trám lấp giếng khoan khu vực ven biển để bảo vệ nguồn tài nguyên nước.

Linh Nga

Nguồn: Bộ Tài nguyên và môi trường -monre.gov.vn - Đăng ngày 01/03/2022