Kiên Giang: Ngày vì môi trường Phú Quốc

Cập nhật: 07/07/2023
Ngày 06/07, UBND TP. Phú Quốc (Kiên Giang) sơ kết hoạt động ngày vì môi trường Phú Quốc từ tháng 07/2019 đến tháng 06/2023. Qua 4 năm thực hiện, ngày vì môi trường Phú Quốc tổ chức 52 cuộc với khoảng 67.750 lượt người tham gia, thu gom được khoảng 816 tấn rác.

Theo đó, ngày thứ bảy tuần đầu tiên mỗi tháng được UBND TP. Phú Quốc (Kiên Giang) chọn làm ngày vì môi trường Phú Quốc, với nhiều chủ đề khác nhau, phù hợp tình hình địa phương, chủ yếu làm vệ sinh môi trường, giải quyết các điểm nóng về rác thải.

Người dân TP. Phú Quốc (Kiên Giang) tham gia thu gom rác.

Ngày vì môi trường Phú Quốc còn gắn với việc thực hiện kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương và các hoạt động, phong trào của địa phương, như kết hợp với các hoạt động trang trí đón tết; thực hiện chương trình “Giờ vàng - Đổi rác lấy quà”; thi vẽ tranh vì môi trường; thực hiện “Tuyến đường cây xanh”, “Tuyến đường hoa” hưởng ứng ngày môi trường thế giới gắn với tổ chức các hoạt động Tết quân - dân; tổ chức diễu hành bảo vệ môi trường và không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; ra mắt trạm tập kết xanh, xóa điểm đen về rác thải…

Ngày vì môi trường Phú Quốc tổ chức các hoạt động làm vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho khách du lịch và người dân địa phương trên địa bàn TP. Phú Quốc về giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp và bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan thiên nhiên…

Tin và ảnh: Hoàng Tuấn

Nguồn: Báo Kiên Giang - baokiengiang.vn - Đăng ngày 06/07/2023