Hà Nội đẹp dịu dàng mùa cây thay lá (Ảnh: Truyền Phương, Thế Phi)

Cập nhật: 06/04/2020