10 quốc gia có nhiều di sản UNESCO nhất thế giới

Cập nhật: 26/08/2021
Tính đến tháng 8/2021, UNESCO đã công nhận hơn 1.155 di sản thế giới tại 167 quốc gia và vùng lãnh thổ, để tôn vinh và gìn giữ những vẻ đẹp của nhân loại và các kỳ quan thiên nhiên. Những quốc gia nào trên thế giới đang nắm giữ nhiều Di sản UNESCO nhất?

Trang Linh

Nguồn: Báo Nhân Dân