Cuộc thi ảnh đẹp về Hội voi Buôn Đôn

Cập nhật: 06/03/2023
Ban tổ chức Lễ hội văn hóa truyền thống và Hội voi Buôn Đôn năm 2023 vừa phát động cuộc thi ảnh đẹp về Hội voi và Lễ hội Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là cuộc thi).

Các tác phẩm tham gia dự thi phải được sáng tác từ ngày 08/3 đến ngày 13/3/2023 tại Trung tâm Lễ hội huyện Buôn Đôn và các khu vực liên quan, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Nội dung thi, gồm 2 phần: Các tác phẩm phản ánh hoạt động của voi và ảnh phản ánh các hoạt động tại Lễ hội Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn năm 2023.

Voi Buôn Đôn được thả tự do giữa đại ngàn. Ảnh minh họa

Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc huyện Buôn Đôn; bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học để bảo tồn loài voi một cách đồng bộ, có hiệu quả và bền vững. Qua cuộc thi, Ban tổ chức sẽ chọn tác phẩm phục vụ thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các di tích văn hóa, danh lam thắng cảnh, văn hóa, các điểm đến du lịch, hình ảnh vùng đất và con người Buôn Đôn đến với du khách trong và ngoài huyện, trong nước và quốc tế.

Nơi nhận tác phẩm: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Buôn Đôn (Cơ quan thường trực của Ban tổ chức cuộc thi), địa chỉ: Thôn Hà Bắc, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Thư điện tử: lehoibuondon@gmail.com.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 08/3 đến ngày 20/3/2023.

Song Quỳnh

Nguồn: Báo Đắk Lắk - baodaklak.vn - Đăng ngày 04/03/2023