Phát huy giá trị di tích Khu lưu niệm nhà Mẹ Nhu - Đà Nẵng

Cập nhật: 25/08/2023
UBND thành phố vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trùng tu, tôn tạo di tích Khu lưu niệm nhà Mẹ Nhu và 7 dũng sĩ Thanh Khê (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Đây là cơ sở để di tích cấp quốc gia này được tu bổ các hạng mục đang xuống cấp; trở thành địa chỉ đỏ về lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh, thế hệ trẻ, các tầng lớp nhân dân.

Thế hệ trẻ ở quận Thanh Khê tham quan, tìm hiểu di tích Khu lưu niệm nhà Mẹ Nhu và 7 dũng sĩ Thanh Khê. Ảnh: Ngọc Hà

Dự án Trùng tu, tôn tạo di tích Khu lưu niệm nhà Mẹ Nhu và 7 dũng sĩ Thanh Khê được thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư hơn 1,7 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2023 - 2025. Trước đó, vào năm 2009, thành phố đã đầu tư 2,8 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp di tích và năm 2015 tiếp tục bố trí gần 100 triệu đồng từ chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa để tu bổ một số hạng mục.

Ông Phạm Thành Nam, Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Đông cho biết, di tích Khu lưu niệm nhà Mẹ Nhu và 7 dũng sĩ Thanh Khê có diện tích hơn 600m2, nằm trong con hẻm nhỏ đường Trần Cao Vân. Nơi đây từng là cơ sở quan trọng trong khu tam giác chiến lược trọng điểm An Khê - Phú Lộc - Thanh Khê của phong trào Cách mạng quận Nhì, đồng thời cũng là nơi nuôi giấu cán bộ, chiến sĩ, tập kết vũ khí đạn dược tác chiến. Với ý nghĩa lịch sử to lớn ấy, di tích này được xếp hạng cấp Quốc gia theo Quyết định số 4699/QĐ-BVHTTDL ngày 28-12-2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Những năm gần đây, di tích đón nhiều đoàn đến tham quan. Việc thành phố quan tâm đầu tư di tích Khu lưu niệm nhà Mẹ Nhu và 7 dũng sĩ Thanh Khê không chỉ góp phần bảo tồn mà còn phát huy giá trị di tích, để nơi đây trở thành địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh, thế hệ trẻ trên địa bàn phường nói riêng và thành phố nói chung.

Nhân kỷ niệm 55 năm chiến công mẹ Nhu và 7 dũng sĩ Thanh Khê (26/12/1968 - 26/12/2023), UBND quận đã xây dựng kế hoạch phát huy giá trị di tích này; trong đó, thực hiện số hóa di tích Khu lưu niệm nhà Mẹ Nhu và 7 dũng sĩ Thanh Khê. Người dân, du khách khi đến di tích chỉ cần mang theo điện thoại thông minh để quét QR Code thì mọi thông tin cần tìm kiếm về di tích hiển thị nhanh chóng, đầy đủ. Hoạt động thiết thực này góp phần tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu di tích đến đông đảo khách tham quan.

Việc phát huy giá trị di tích cấp quốc gia Khu lưu niệm nhà Mẹ Nhu và 7 dũng sĩ Thanh Khê nói riêng và các di tích khác trên địa bàn quận Thanh Khê được Quận ủy, UBND quận đặc biệt quan tâm. Theo UBND quận Thanh Khê, thực hiện Kết luận số 252-KL/QU ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phát triển văn hóa trên địa bàn quận đến năm 2030”, UBND quận đã triển khai nhiều hoạt động; trong đó bảo tồn đối với các di tích luôn được quan tâm, chú trọng.

Các di tích đã được bảo vệ, giữ gìn và quản lý tốt, tuân thủ đúng các quy định về quản lý. Địa phương đang tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trên địa bàn quận giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo” nhằm phát huy các di tích cấp quốc gia và các di tích cấp thành phố có giá trị tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế; gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch.

Hoạt động phát huy giá trị di tích, di sản được thực hiện gắn với các hoạt động ngoại khóa, học tập tại trường học như: Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; hoạt động tham quan, nghiên cứu, học tập; tổ chức sinh hoạt truyền thống về các nhân vật, sự kiện cách mạng; thực hiện dọn vệ sinh di tích... Ngoài ra, công tác phát huy, giáo dục truyền thống còn được tổ chức thông qua các cuộc thi tìm hiểu về di sản như cuộc thi xây dựng clip tuyên truyền và hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Ngọc Hà

Nguồn: Báo Đà Nẵng - baodanang.vn - Đăng ngày 25/8/2023