Nâng cao năng lực xử lý rác thải tại vịnh Hạ Long và Nam Định

Cập nhật: 02/07/2018
Ngày 29/6/2018, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Trung tâm nghiên cứu Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) đã công bố triển khai hai dự án giảm thiểu rác thải tại Vịnh Hạ Long và Nam Định từ tháng 1/7/2018.

Đại diện hai bên ký kết là ông Michael Greene, Giám đốc USAID Việt Nam và bà Hồ Thị Yến Thu,
Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng

Tại Hạ Long, dự án “Những bài học kinh nghiệm từ mô hình thí điểm quản lý rác thải nhựa đô thị tại Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long”  sẽ được triển khai trong vòng 18 tháng từ 1/7/2018 đến 31/12/2018, tập trung vào các khu vực ven biển nằm ở trung tâm của các hoạt động du lịch và đánh cá của người dân địa phương. Mục đích chính của dự án này là cải thiện các thực hành hiện nay trong thu gom, phân loại và xử lý rác thải nhựa, góp phần giảm mạnh ô nhiễm rác thải nhựa tại vịnh Hạ Long; ngoài ra còn hỗ trợ Ban Quản lý vịnh Hạ Long thử nghiệm các cách tiếp cận sáng tạo, tiếp thu kiến thức và kỹ năng nâng cao năng lực quản lý chất thải.

Tại Nam Định, dự án “Thí điểm so sánh các thực hành quản lý rác thải nhựa đô thị trong các nguồn nước nhằm giảm ô nhiễm rác thải nhựa trên biển tại Khu dự trữ Sinh quyển Thế giới tại tỉnh Nam Định” được triển khai trong 24 tháng (1/7/2018 đến 30/6/2020). Dự án sẽ hợp tác với chính quyền địa phương để tìm ra những cách tiếp cận thực tế và sáng tạo để cải thiện công tác quản lý chất thải rắn hiện nay và giảm tốc độ ô nhiễm rác thải nhựa ngày càng tăng tại các tuyến đường thủy trong khu vực, đặc biệt là tuyến sông Hồng. Dự án sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan chính quyền và nâng cao nhận thức của cộng đồng, trực tiếp hướng vào 109.000 người dân có sinh kế và sức khỏe phụ thuộc vào sông và biển. Ngoài ra, dự án sẽ thiết kế và thử nghiệm một số mô hình thu gom và và xử lý chất thải rắn từ các tuyến đường thủy và cửa sông và tài liệu hóa hiệu quả về mặt chi phí của các mô hình này cũng như những bài học rút ra trong quá trình thực hiện.

Hai dự án này là hai dự án mới nằm trong Chương trình Tái chế Chất thải rắn của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thực hiện ở Việt Nam. Ngoài ra, chương trình vẫn đang được triển khai tại các địa phương như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Phú Quốc và Liên minh Hạ Long – Cát Bà.

Nguồn: Tạp chí Du lịch