Văn phòng Xanh – Khơi dậy lối sống xanh tại Đài KTTV đồng bằng Bắc Bộ

Cập nhật: 19/05/2020
Dự án Văn phòng Xanh tại Đài Khí tượng thủy văn (KTTV) khu vực đồng bằng Bắc Bộ đã tác động mạnh mẽ tới việc thay đổi hành vi thói quen sử dụng các thiết bị, máy chuyên môn theo hướng tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước, giảm sử dụng giấy, giảm thiểu phát thải, giữ gìn cảnh quan môi trường… tiến tới một môi trường sống, làm việc xanh, sạch và bền vững.

Tiên phong triển khai “Văn phòng Xanh”

Hưởng ứng đợt phát động phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23 tháng 1 năm 2018 của Ban Bí thư do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, tập thể cán bộ viên chức Văn phòng Đài KTTV khu vực đồng bằng Bắc Bộ đã đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trong đó, nổi bật là việc triển khai Dự án Văn phòng Xanh tại đơn vị với mục tiêu đạt chứng nhận từ Dự án trong năm 2018.

Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AIT – VN) cho biết, Dự án “Thúc đẩy và Nhân rộng Lối sống Văn phòng Xanh tại Việt Nam” (gọi tắt là dự án Văn phòng Xanh) là sáng kiến thuộc Chương trình Khung 10 năm (10YFP) nhằm thúc đẩy và nhân rộng các mô hình và hành vi của Lối sống Bền vững các-bon thấp cho nhóm người tiêu dùng là nhân viên văn phòng, tập trung vào các lĩnh vực chính của tiêu dùng (năng lượng, chất thải, nước).

Dự án Văn phòng Xanh nhằm thúc đẩy và nhân rộng các mô hình và hành vi của Lối sống Bền vững các-bon thấp

Sáng kiến góp phần giảm tác động đến môi trường và khí hậu, từ đó góp phần thực hiện Kế hoạch hành động tổng thể về Chiến lược Tăng trưởng xanh của Việt Nam cũng như lộ trình quốc gia giảm phát thải khí nhà kính và các kế hoạch hành động chiến lược sản xuất, tiêu dùng chiến lược bền vững khác.

Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ là một trong những đơn vị sự nghiệp công lập đầu tiên được Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AIT-VN) lựa chọn khảo sát và triển khai thực hiện Dự án. Điều này có tác động tích cực đối với toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Đài từ trong nhận thức cũng như thay đổi thói quen, hành vi tiêu dùng chưa hợp lý...để tiến tới có một môi trường sống xanh, sạch bền vững...; giảm chất thải khí nhà kính, nhất là trong giai đoạn biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng diễn biến khốc liệt như hiện nay.

Khơi dậy phong trào sống xanh

Theo Đài KTTV khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong thực hiện các giải pháp của Dự án, Văn phòng Đài luôn là đơn vị đi đầu trong các hoạt động từ tổ chức các buổi tập huấn Văn phòng Xanh cho cán bộ, viên chức, người lao động; khảo sát tổng hợp, thống kê số liệu các thiết bị phát thải điện, nước, xăng dầu, lập báo cáo năm cơ sở, từ đó đề xuất các giải pháp tiết giảm năng lượng; giảm phát thải; phối hợp cùng các tập huấn viên, tư vấn viên dự án, lập báo cáo phát thải khí nhà kính phiên bản 1.2.

Tuy nhiên, việc Dự án Văn phòng Xanh được triển khai tại đơn vị cũng đối mặt không ít những khó khăn, thách thức. Cán bộ, viên chức, người lao động công tác tại các đơn vị trong Tòa nhà, bước đầu tiếp xúc với các giải pháp của dự án đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc thay đổi hành vi, thói quen sử dụng các thiết bị điện, nước, các thiết bị phục vụ chuyên môn, xả rác thải… Điều này tác động không nhỏ đến tiến trình và hiệu quả khi thực hiện dự án Văn phòng Xanh tại đơn vị.

Mặc dù vậy, Dự án đã tác động sâu sắc tới việc thay đổi hành vi thói quen sử dụng các thiết bị, máy chuyên môn, thiết bị điện, nước, theo hướng tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước, tiết giảm sử dụng giấy, đổi mới không gian làm việc, giảm thiểu phát thải, giữ gìn cảnh quan môi trường, học cách tiêu dùng thông minh.

Đặc biệt, trong quá trình tập huấn dự án, các thành viên thuộc các nhóm tham gia, được chia sẻ rất nhiều kiến thức về Lối sống Xanh, những hiểu biết về năng lượng sạch, các loại chất thải hủy hoại môi trường, sự phân hủy của các chất thải đối với môi trường sống và làm việc. Từ đó, họ có ý thức sử dụng đồ uống, thực phẩm, hạn chế sử dụng các hộp đựng không thân thiện với môi trường như hộp xốp, túi nilon…

Với những kết quả tích cực từ Dự án, tại buổi Hội thảo: Từ Xám đến Xanh - Hành trình câu chuyện Văn phòng Xanh diễn ra cuối năm 2018, Đài KTTV khu vực đồng bằng Bắc Bộ đã vinh dự được Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AIT – VN) công nhận và trao Chứng chỉ văn phòng đạt chuẩn nâng cao.

Thành công của Dự án Văn phòng Xanh đã tác động và khơi dậy một phong trào sống Xanh tại đơn vị. 100% các cán bộ được tiếp cận và truyền thông, mặc dù chỉ có 25/64 người tham gia tập huấn dự án, các cán bộ viên chức không chỉ thay đổi hành vi, thói quen trong sinh hoạt tại cơ quan, mà còn thay đổi hành vi trong gia đình mình và những người xung quanh, hướng tới mục tiêu của dự án đặt ra đó là “tiến tới một môi trường sống, làm việc Xanh; Sạch bền vững”.

Tuyết Chinh

Nguồn: Báo Tài nguyên môi trường