Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Thái Bình”

Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Thái Bình”

Sở VHTTDL phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Bình phối hợp tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Thái Bình”.