Gia Lai: Phê duyệt danh mục 3 dự án phát triển du lịch nông thôn

Ngày 01/08, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 455/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Long An: Đầu tư trên 32,2 tỉ đồng thực hiện giải phóng mặt bằng Di tích khảo cổ An Sơn

Tỉnh Long An có quyết định chủ trương đầu tư dự án giải phóng mặt bằng Di tích khảo cổ An Sơn, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa. Theo đó, dự án sẽ được triển khai thực hiện và hoàn thành trong năm 2024.

Thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng du lịch ven biển Quảng Trị

Năm 2017, Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Chương trình hành động số 83-CTHĐ/TU đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, tạo bước đột phá phát triển cho giai đoạn tiếp theo, trong đó đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch là nội dung quan trọng để góp phần thu hút ngày càng nhiều du khách.

Xây dựng, khai thác và phát triển thương hiệu du lịch cộng đồng Cồn Sơn - Cần Thơ

Chiều 11/07, Hội đồng khoa học TP Cần Thơ do Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) chủ trì, đã tổ chức xét duyệt dự án “Xây dựng, khai thác và phát triển thương hiệu du lịch cộng đồng Cồn Sơn”, thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ TP Cần Thơ thực hiện năm 2023.

Gia Lai: Thông qua đồ án quy hoạch Khu du lịch văn hóa đồi thông Ia Der

Tại Nghị quyết số 242/NQ-HĐND, HĐND tỉnh Gia Lai vừa thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch văn hóa đồi thông kết hợp du lịch sinh thái xã Ia Der (huyện Ia Grai) và phường Diên Hồng, phường Yên Đổ (TP. Pleiku).

Lập quy hoạch bảo tồn, phát triển bền vững Quần thể danh thắng Tràng An - Ninh Bình

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 821/QĐ-TTg ngày 10/07/2023 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Tràng An - Tam Cốc - Bích Động, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phú Yên tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp tham gia đề án Xe điện chở khách du lịch

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên Lê Tấn Hổ vừa có văn bản thống nhất cho Sở GT-VT tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia đề án thí điểm xe điện bốn bánh vận chuyển khách tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh; thời gian đến hết ngày 30/7/2023. Việc kêu gọi phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định.

Thành phố Ngã Bảy (Hậu Giang): Xây dựng tiểu đề án về phát triển du lịch bền vững

UBND thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Tiểu đề án số 03-TĐA-UBND, ngày 22/6/2023 về Phát triển du lịch thành phố Ngã Bảy bền vững giai đoạn 2023-2025, mục tiêu đến năm 2030.

Yên Bái: Phát huy tiềm năng, lợi thế Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà

Việc lập Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia (KDLQG) hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040 được tỉnh đưa vào là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban, sở, ngành của tỉnh quan tâm, chỉ đạo sát sao trong quá trình tổ chức lập và trình Bộ Xây dựng thẩm định đồ án.

Quảng Bình: Phát triển các khu, cụm du lịch trọng điểm

Theo Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương này định hướng phát triển các khu, điểm du lịch theo 4 cụm trọng điểm.