Sơn La phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường

Cập nhật: 26/07/2018
Khu du lịch quốc gia Mộc Châu có tổng diện tích tự nhiên 206.150ha, nằm trên địa bàn 2 huyện Mộc Châu, Vân Hồ của tỉnh Sơn La. Nhằm phát triển du lịch bền vững, thời gian qua, huyện Mộc Châu đã tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đảm bảo hài hoà với môi trường, không phá vỡ cảnh quan thiên nhiên.

Sau khi công bố Quyết định số 2050/QĐ-TTg ngày 12/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn 2030, huyện Mộc Châu đã tích cực quảng bá, kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư; triển khai xã hội hóa hoạt động bảo vệ, khai thác tài nguyên du lịch với nhiều công ty, doanh nghiệp, nhiều tổ chức cá nhân… Đồng thời, huyện đã chỉ đạo rà soát các quy hoạch trên địa bàn để điều chỉnh, triển khai thực hiện cho phù hợp; tập trung nghiên cứu, xây dựng quy hoạch một số khu bảo tồn để phát triển ngành Du lịch...

Ảnh Internet

Nhiều sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch bước đầu đã được hình thành, như du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái và nông nghiệp. Trong đó, đã xây dựng các mô hình thăm quan trang trại bò sữa, đồi chè; khuyến khích người dân trồng, khai thác dịch vụ thăm quan hoa cải, hoa tam giác mạch, trồng đào, mận... Hàng năm, duy trì ít nhất 6 sự kiện văn hóa tiêu biểu gồm Lễ hội Hết Chá, Lễ hội Cầu mưa, Ngày hội văn hóa các dân tộc Mộc Châu, Ngày hội hái quả, Hội thi hoa hậu bò sữa, Ngày hội trà cao nguyên Mộc Châu…

Trong quá trình phát triển du lịch bền vững, huyện Mộc Châu luôn xác định phải làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Do đó, huyện đã ban hành quy chế về quản lý giá cả dịch vụ, bảo vệ môi trường, tổ chức hoạt động văn hóa tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn huyện, xây dựng hệ thống biển chỉ dẫn, quy định cụ thể về công tác vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan du lịch và chế tài xử lý làm cơ sở cho việc xử lý vi phạm.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng của huyện, UBND các xã, thị trấn đã tăng cường công tác quản lý, đảm bảo vệ sinh môi trường, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi làm ô nhiễm; khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Trong thời gian tới, để xây dựng Mộc Châu trở thành trung tâm du lịch của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, là điểm đến có sức hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước, huyện Mộc Châu đang tiếp tục tập trung hoàn thành quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Việc thực hiện quy hoạch luôn gắn với giữ gìn cảnh quan thiên nhiên; quản lý tốt việc cấp phép xây dựng các cơ sở lưu trú đảm bảo đúng quy hoạch được duyệt, hài hòa với môi trường, không phá vỡ cảnh quan thiên nhiên; tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp xây dựng không phép, không đúng quy hoạch kiến trúc.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển các mô hình nông nghiệp tương hỗ cho phát triển du lịch, xây dựng các mô hình tham quan du lịch nông nghiệp; khai thác, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, đặc trưng tiêu biểu của nhân dân các dân tộc huyện Mộc Châu; tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh hoạt động bảo vệ môi trường, tập trung nâng cao nhận thức của người dân về môi trường; xây dựng Mộc Châu thành điểm đến an toàn và thân thiện cho du khách.

Nguồn: Tạp chí Du lịch